Information om Blåbandsrörelsen och Spånga Blåbands verksamhet finns översatt till arabiska. Kan beställas från SLBU:s kansli på telefonnummer 08-411 42 44 eller kansliet@slbu.nu.
Copyright © Stockholms Läns Blåbandsungdom 2019-06-18 12:01:42